Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/2019, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

 • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.163 lei;
 • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.582 lei.

Menţiune: noile cuantumuri ale ajutorului de deces de 5.163 lei, respectiv de 2.582 lei, se aplică începând cu data de 15 martie 2019, data intrării în vigoare a Legii nr. 47/2019.

Pentru perioada 1 ianuarie - 14 martie 2019. se vor avea în vedere cuantumurile ajutorului de deces, aprobate prin Legea nr. 3/2018, respectiv:

 • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 4162 lei;
 • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2081 lei.

Începand cu data de 6 ianuarie 2018, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 3/2018, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:

 • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 4.162 lei;
 • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.081 lei;

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, în cazul decesului asiguratului cât și în cazul decesului unui membru de familie al acestuia, competența teritorială a acordării ajutorului de deces revine casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a asiguratului (care a decedat) sau pe raza de domiciliu a asiguratului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie (care a decedat).

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

SUNT CONSIDERAŢI MEMBRI DE FAMILIE

 1.  soţul/soţia
 2. copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi in plasament familial sau cei incredinţaţi spre creştere şi educare familiei, in varstă de pană la 18 ani sau, dacă işi continuă studiile, pană la terminarea acestora, fără a depaşi varsta de 26 ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de varstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă inaintea varstelor menţionate;
 3. părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.


DE CE ACTE AVEŢI NEVOIE PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI DE DECES

 1. cerere tip;
 2. certificat de deces (in original şi copie);
 3. actul de identitate al solicitantului;
 4. acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul acre atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 5. acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Pentru verificarea calității de asigurat la data decesului, se va prezenta, în plus, după caz, casei teritoriale de pensii un extras de pe REVISAL, eliberat de unitatea angajatoare, iar în cazul funcționarilor publici încetarea raportului de serviciu.