Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

Urmare intrării în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a prevederilor OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale și a prevederilor OUG nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare precum și modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în ceea ce privește contractele de asigurare socială încheiate în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precizăm următoarele:

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și Casa Județeană de Pensii Călărași.

Contractual de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la Casa Județeană de Pensii Călărași.

În cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractual de asicurare socială se reziliază din inițiativa Casei Județene de Pensii Călărași.

Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale conform Legii nr. 263/2010 (pensie, ajutor de deces, bilet de tratament).

Până la data de 31.03.2018 baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale a  constituit-o venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35% din caștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Astfel, pentru perioada 06 ianuarie – 31 martie a.c., câștigul salarial mediu brut a fost de 4.162 lei, nivelul minim al venitului lunar asigurat a fost de 1.457 lei și o contribuție aferentă de 364 lei.

Potrivit dispozițiilor art. IV din OUG nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care modifică și completează art. 36 din Legea nr. 263/2010, începând cu data de 01.04.2018 baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații pe bază de contract de asigurări sociale, pe anul 2018, nu poate fi mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.900 lei.

În aceste condiții, începând cu 1 aprilie 2018, contribuția minimă lunară la asigurările sociale de stat în cazul contractului de asigurare este de 475 lei/lună (1.900 lei X 25% = 475 lei).

Contribuția  de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care exită obligația plății contribuției de asigurări sociale, respective 25%.

Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datorează plata.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din inițiativa asiguratorului, prin notificarea asiguratului ori de câte ori venitul lunar asigurt este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Referitor la contractele de asigurare socială încheiate ulterior datei de 1 ianuarie 2018 în baza Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii:

În materia contractului de asigurare socială Legea nr. 263/2010 constituie norma generală, Legea nr. 186/2016 constituie o normă specială în raport cu Legea nr. 263/2010, conținând norme derogatorii de la norma generală. Legea nr. 186/2016 reglementează regimul juridic al contractului de asigurare încheiat în baza acestei legi, sub toate aspectele, inclusiv în ceea ce privește riscul asigurat.

În aceste condiții, limitarea riscului asigurat la acordarea doar a pensiei pentru limită de vârstă ar putea fi reglementată doar prin modificarea Legii nr. 186/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În consecință, dispozițiile OUG nr. 103/2017 nu se aplică în cazul contractelor de asigurare socială încheiate, în baza Legii nr. 186/2016 cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2018.


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...