RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 1

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 2

În cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale, el poate depune reclamaţie administrativă la sediul Casei Judeţene de Pensii Călăraşi

În situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau al instituţiei publice.
Plângerea se poate face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.