Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, indemnizaţiile stabilite în temeiul O.G. nr. 105/1999 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează astfel:

Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1):

  • lit. a) – au fost deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
  • lit. b) – au fost private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare, au dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei pentru fiecare an de deportare ori de detenţie.

Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1):

  • lit.c) – au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate;
  • lit. d) – au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
  • lit. g) – au fost evacuate din locuinţa pe care o deţineau,

au dreptul la o indemnizaţie lunară de 350 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă.

Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. e) – au fost supravieţuitoare a trenului morţii, au dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei (în cuantum fix).

Soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) – e) şi g), precum şi persoana care s-a aflat în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f) are dreptul la o indemnizaţie lunară de 350 lei (în cuantum fix).


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...