Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

Potrivit Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, a O.U.G. nr.115/2023 și a Legii nr.422/2023, referitor la drepturile de pensie din sistemul public,

începând cu data de 01 ianuarie 2024:        

  • Valoarea punctului de pensieprevăzută pentru anul 2023, respectiv de 1.785 lei, se majorează cu 13,8% şieste de 2.032 lei.
  • Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.281 lei.
  • Indicele de corecție se menține la 1.4
  • Cuantumul indemnizației pentru însoțitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadrati în gradul I de invaliditate este de 1626 lei.
  • ştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 7.567 lei.
  • Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:
  • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  7.567 lei;
  • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei

 

                                                                                     

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                19.01.2024


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...