Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

                                                                                                                                                                             Nr. 10157/23.03.2020                                                                              

 

COMUNICAT

Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19, Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi, anunţă că începând cu data de 23 martie 2020, pe toată durata decretării stării de urgenţă, se suspendă plata contribuției datorată la contractul de asigurare socială încheiat cu instițuția noastră, prin casieriile din instituției.

Precizăm că, virarea sumelor datorate (conform contractului de asigurare încheiat), se va realiza doar în contul IBAN - RO06TREZ20122210304XXXXX, deschis la Trezoreria Călărași.

 Ordinul de plată se va completa astfel:

  • la rubrica „BENEFICIAR” se va completa “Casa Judeţeană de Pensii Călărași”;
  • la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Călărași, „13604637”;
  • la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia.

Totodată vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 29/21.03.2020 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230/21.03.2020, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură foscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Compartiment Comunicare şi Relaţii Publice                                             23.03.2020


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...