Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

                                                                                               Nr. 10470/25.03.2020                                            

            

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Județeană de Pensii Călărași, anunță noi măsuri referitoare la:

I. Pensiile de invaliditate – cazuri noi.

1. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată (modelul de cerere se poate descărca de aici ), împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la Casa Județeană de Pensii Călărași sau la Casa Locală de Pensii Oltenița (din raza de domiciliu a fiecărui solicitant) sau prin intermediul serviciilor poștale (fizice sau electronice).

2. Numărul de înregistrare al cererii se va comunica solicitantului, ulterior, prin telefon.

3. Cererea și documentele medicale prevăzute la punctul 1 vor fi transmise în maxim 3 zile la la Casa Județeană de Pensii Călărași sau la Casa Locală de Pensii Oltenița, conform arondării teritoriale.

4. Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.

5.  Cele două decizii medicale, care trebuiesc înmânate solicitantului, vor fi trimise prin poștă cu confirmare de primire.

Procedura va fi utilizată pe toată perioada instituirii stării de urgență.

II. Pensile de invaliditate – revizuiri

Reamintim, în acest context, modificările deja anunțate, respectiv faptul că pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită ca stare de urgență nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză, plata acestor pensii fiind continuată.

 

III. Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.“

 

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                    25.03.2020


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...